GUASUNCHOS 2248 KACHAPÉ 440 SUREÑO

F. NACIM.

09/07/2009

P. NAC.

PADRE

NEIMEN SHAKA 117
CUYANO HUINCA SHAKA D1450 / KACHAPÉ
NELIUS URANIUM A988

MADRE

SUREÑO
GUASUNCHOS 440 SUREÑO
GUASUNCHOS 32

Hijo

Hijo